PËRSHKIMI I TRAJNIMIT

Përmes këtij trajnimi certifikohu në shkrimin profesional si një dëshmi e aftësive të juaja për komunikim më efektiv me të tjerët. Në ditët e sotshme është e domosdoshme për këdo që dëshiron të përparojë të përdorë aftësitë e të shkruarit si një mjet i vlefshëm që do ju ndihmojë në sfidat e vazhdueshme profesionale.

Ne ketë trajnim, përgatitja e juaj për te shkruarit profesional behet përmes një procesi të thjeshtë në tre hapa:

1. Mëso konceptet dhe definicionet e nevojshme të shkrimit. Materialet e trajnimit janë paraqitur në formë të përmbledhur brenda një prezantimi vizual i cili prezantim është përshtatur nevojave për mësim të te rriturve.
2. Përdor materialet e trajnimit në detyra dhe ushtrime interaktive, te cilat janë përshtatur për nxënësit e rritur të cilët mësojnë përmes aplikimit.
3. Rishiko dhe mat progresin tuaj duke përdor format për rishikim dhe praktiko pyetjet e provimit.

Temat që do të mbulohen nga ky trajnim:

• Shkrimi i qartë
• Kuptimi bazik i shkrimit
• Strukturimi i shkrimit
• Përdorimi i formatit të duhur

Për më shumë informata për trajnimin, ju lutem na kontaktoni në email adresen hamit.qeriqi@mda.al
ÇMIMI: 88 € (përfshirë TVSH)